Dlaczego warto inwestować w mieście Jawor?

Jawor jest położony w środkowej części Dolnego Śląska. Ma powierzchnię 18,8 km² (303. lokata w kraju), w tym: tereny przeznaczone pod przemysł i usługi: ok. 25% pow. miasta. Miasto stanowi 3,20% powierzchni powiatu.

Drogi

Położenie Jawora przy głównych szlakach komunikacyjnych południowej Polski:

 • droga krajowa S3 – przebiega przez teren Gminy
 • autostrada A4 w odległości 13 km
 • droga 374 – Wałbrzych – Legnica
 • droga 323 – Jakuszyce – Szczecin (dawna droga nr 3) (Autostrada A4)
 • droga 363 – Jawor – Budziszów Mały (Autostrada A4)

Przez stację kolejową Jawor kursują pociągi zarówno towarowe jak i osobowe.
Przez miasto prowadzi linia D5 Legnica – Dzierżoniów – Kłodzko – Kudowa-Zdrój (linia 137), która jest główną trasą przewozu kruszyw dla Polski i Europy.

Jawor zamieszkuje połowa mieszkańców Powiatu Jaworskiego, z liczbą mieszkańców wynoszącą 22 758, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. 59,9% mieszkańców Jawora jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym.

Rynek pracy

W Jaworze na 1000 mieszkańców pracuje 228 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski.
Bezrobocie rejestrowane w Jaworze wynosiło w 2019 roku 8,2% (9,7% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jaworze wynosi ok 4 029,64 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jawora 1 355 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 153 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy.
27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Powiatu Jaworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Gospodarka

W kontaktach z inwestorami, głównym atutem Jawora, leżącego w centrum województwa dolnośląskiego jest jego lokalizacja. Bliskość granicy zachodniej (100 km) i południowej (45 km), położenie na jednym z głównych szlaków komunikacyjnych przy drodze krajowej Nr 3 i budowanej drodze ekspresowej S3 oraz niewielka odległość od Wrocławia (70 km) i autostrady A4 (13-18 km), stwarzają doskonałe warunki do współpracy i obsługi rynków naszych sąsiadów.

Uwarunkowania te dostrzegły lokalne firmy, wśród których największym podmiotem gospodarczym jest:

 • Mercedes Benz Polska – pierwsza w Europie poza terytorium Niemiec fabryka silników.
 • Kolejnym prężnie działającym podmiotem gospodarczym jest Korpo Sp. z o.o. – firma z kapitałem niemieckim, powstała w 1994 r., którą charakteryzuje najnowocześniejszy sposób produkcji i wysoka jakość, w dziedzinie budowy przekładni i napędów.
 • Kuźnia Jawor SA – firma z ponad 110-cioletnią tradycją i doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych, której strategia opiera się na dynamicznym rozwoju oraz aktywnej obecności na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Istniejąca na terenie miasta firma Inventronic jest liderem w zakresie projektowania oraz produkcji urządzeń systemów elektronicznych (know-how).
 • Przed kilkoma laty, w Jaworze rozwinęła działalność także włoska spółka IS Polska Sp. z o.o. która uruchomiła fabrykę produkującą części i akcesoria samochodowe.
 • Dużym zakładem produkcyjnym jest również Global Cosmed Group S.A. (dawniej Global Pollena SA Fabryka Chemii Gospodarczej), powiązana kapitałowo i organizacyjnie z Global Cosmed.
 • Produkty regionalne są wykorzystywane przez firmy z branży spożywczej – Theriontech Sp. z o.o. – producent wody mineralnej Jaworowy Zdrój, czerpanej z tzw. studni św. Jadwigi – według tradycji, źródło wybiło w miejscu noclegu księżnej.
 • Lokalne firmy funkcjonują w otoczeniu wielu organizacji i instytucji biznesowych. Najważniejszym z nich jest utworzony w 1999 r. Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej, który zrzesza osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą i od tamtej pory pełni rolę inkubatora przedsiębiorczości, wspomagając rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

Turystyka

Jawor, Miasto Chleba – Miasto Pokoju, to właśnie tutaj od ponad 20 lat odbywa się Święto Chleba i Piernika, wydarzenie które przyciąga nie tylko piekarzy i cukierników, ale również wielu turystów z Polski jak i z zagranicy. Także w Jaworze, w otoczeniu zieleni znajduje się prawdziwe „boskie dzieło ludzkich rąk”, wpisany w 2001 r. na listę UNESCO – Kościół Pokoju. Drewniana świątynia, zachwycająca kunsztem wykonania oraz niesamowitym wnętrzem, na długo pozostającym w pamięci.

Jawor - miasto

Idąc od Kościoła, w stronę centrum ujrzymy neorenesansowy Ratusz, z wyjątkową Salą Rajców z unikalnymi witrażami okiennymi. Są to największe i najpiękniejsze witraże na Dolnym Śląsku, o tematyce świeckiej. Dalej napotykamy na Muzeum Regionalne, i wiele innych zabytków sakralnych i świeckich.

Nie tylko wspaniałe i wiekowe zabytki czekają na odwiedzających, ale również nowoczesne obiekty, takie jak basen letni, który jest doskonałą alternatywą na spędzenie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych. Każdy znajdzie coś dla siebie: zjeżdżanie, skocznie, w tym 5 – metrowa, natryski, tory o długości 25 i 16 metrów oraz wiele innych atrakcji, a to wszystko położone w samym sercu Parku Miejskiego. To wyjątkowe miejsce integruje oraz łączy pokolenia.