Oferta – Zamek Piastowski

Powierzchnia OG: 7340 m2
Adres: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1
Numer księgi wieczystej: 12237

Szczegółowe informacje

Adres 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1
Położenie Obręb Nr 7 – Stare  Miasto
Właściciel Gmina Jawor
Numer działki 141
Numer księgi wieczystej 12237
Powierzchnia OG 7 340 m2
Funkcje terenu Magazyny, biura
Otoczenie Zabudowa mieszkalna i usługowa, parkingi
Połączenia komunikacyjne Centrum miasta, w bezpośredniej bliskości drogi krajowej Nr 3
Uzbrojenie terenu Pełne
Plan zagospodarowania U 27 – teren zabudowy usługowej
– 1) Przeznaczenie: dopuszcza się adaptacje pomieszczeń zamku na usługi publiczne i komercyjne w tym związane z hotelarstwem i gastronomią oraz mieszkania służbowe dla właściciela i zarządcy, dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
– 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują nakazy, zakazy i graniczenia wynikające z § 5 ust.4 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Charakter terenu Usługi związane ze sferą kultury

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 6 zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymanie i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej o historii zamku
Powrót do strony głównej