Wsparcie dla inwestorów

Jawor jest udziałowcem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze oraz posiada tereny Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (DSAG-S3 Jawor), włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK, o łącznej powierzchni ok. 420 ha.

Jawor jest także laureatem jednej z edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych inwestorom zagranicznym. W 2020 roku w Jaworze swoją inwestycję zakończy niemiecki koncern Daimler AG, który wybudował pierwszą w Polsce fabrykę silników oraz akumulatorów do samochodów Mercedesa.

Aktualnie nie występują żadne bariery hamujące rozwój Jawora, gdyż jako jedno z nielicznych dolnośląskich miejscowości, miasto posiada opracowane i uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, na całą jego powierzchnię. Plany te przewidują rezerwy terenów, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, obiekty przemysłowe oraz przemysłowo-handlowo-usługowe i inne, co stwarza optymalne warunki pod inwestycje.

Przedsiębiorca lokalizujący swoje inwestycje w Jaworze może liczyć na stabilność podatków oraz pomoc prawną i merytoryczną udzielaną przez organ wykonawczy podmiotom gospodarczym, prowadzącym i uruchamiającym działalność w zakresie produkcji i usług.

Roczne stawki podatków od nieruchomości w 2021 roku wynoszą:

  • od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna – 22,50 zł/1m2 powierzchni,
  • od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza i leśna – 0,95 zł/1m2 powierzchni,
  • od budynków mieszkalnych – 0,81 zł/1m2 powierzchni,
  • od budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2 % jej wartości,

Stawki podatków od wszystkich środków transportowych w Jaworze należą do najniższych w Polsce.

Punkt Obsługi Inwestora Urzędzie Miejskim w Jaworze oferuje wsparcie dla inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Nasze usługi:

  • oferta dostępnych powierzchni magazynowych, biurowych i terenów inwestycyjnych,
  • informacje o sytuacji gospodarczej regionu,
  • obsługa wizyty inwestorskiej w wybranych lokalizacjach,
  • informacje o zachętach inwestycyjnych w regionie i kraju,
  • informacje o prawno-administracyjnych regulacjach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • opieka proinwestycyjna.

Kontakt w sprawie terenów inwestycyjnych – Gmina Jawor

Urząd Miejski, Rynek 1, 59-400, Jawor
Punkt obsługi inwestora

Monika Żmijewska
Sekretarz Gminy, Szef Zespołu ds. Obsługi Inwestora

Leszek Światkowski –
Naczelnik Wydziału Promocji, członek zespołu ds. Obsługi Inwestora

76 /870-20-21 wew. 104,
monika.zmijewska@jawor.pl
promocja@jawor.pl